Program SEX/DROGY – mladí mladým - otvorene o tabu témach

Úvod Čo robíme Program SEX/DROGY

Program SEX/DROGY funguje od roku 2001. Vyškolení terénni sociálni pracovníci a pracovníčky pôsobia priamo v teréne - na festivaloch a v kluboch, kde informujú mladých ľudí o rizikách, ktoré súvisia s užívaním drog a aktívnym sexuálnym životom. Ročne nakontaktujeme 400 až 1 000 mladých ľudí. Súčasťou programu je aj stránka www.drogy.org, ktorá informuje ľudí o rizikách, ktoré súvisia s užívaním jednotlivých drog, s možnosťou liečby závislostí, o predávkovaní, abstinenčnom syndróme a najmä o stratégiách na znižovanie rizík. Cieľom je poskytnúť spoľahlivé a praktické informácie tým mladým, ktorí už s drogami majú skúsenosť vďaka experimentovaniu či dokonca pravidelnému užívaniu drog. Aby mladí mohli robiť informované rozhodnutia a chrániť svoje zdravie.

 

V programe SEX/DROGY:

 

Webstránka www.drogy.org je stránkou určenou pre mladých ľudí, ktorí hľadajú spoľahlivé informácie o drogách a ich účinkoch bez predsudkov a zavádzania. Prinášame na nej overené informácie a poskytujeme odbornú pomoc v rámci online poradne. Ak je treba, sprostredkúvame kontakty na zariadenia pre liečbu drogových závislostí a sami zabezpečujeme psychosociálne poradenstvo. Podporujeme svojpomoc medzi mladými, ktorým vytvárame priestor na zdieľanie svojich skúseností a rád.

 

Prečo má program SEX/DROGY význam?

  • otvorene prináša tému bezpečnejšieho užívania drog a tému bezpečnejšieho sexu medzi mladých ľudí
  • informuje o rizikách, ktoré súvisia s užívaním drog a s aktívnym sexuálnym životom
  • pracuje s mladými ľuďmi, ktorí aktívne užívajú drogy a bežné prevenčné programy im nemajú čo ponúknuť
  • mapuje drogovú scénu v komunite mladých priamo v rekreačnom prostredí
  • zapája samotných mladých ľudí na princípe peer-to-peer, pretože mladí si vedia účinne pomáhať navzájom