Kariéra

Úvod Kto sme Kariéra

 

Ponuka práce – Sociálny pracovník / Sociálna pracovníčka 

(5.5.2021)

Typ práce: TPP

Plat: 950 - 1050 Eur / Brutto (v závislosti od skúseností; možnosť zvýšenia po 3 mesiacoch)


Ako reagovať?

Ak máš o prácu v OZ Odyseus záujem, pošli nám , prosím svoj životopis a motivačný list, kde uvedieš, prečo chceš práve u nás na danej pozícii pracovať. Odporúčame spomenúť aj tvoje predchádzajúce skúsenosti, ktoré môžeš u nás zužitkovať. Všetko nám pošli emailom na hrehova@ozodyseus.sk

Telefonicky budeme kontaktovať iba tých uchádzačov a uchádzačky, ktorí/é spĺňajú uvedené požiadavky v našej ponuke. 


Čo bude tvojou pracovnou náplňou?

-          Poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských služieb;

-          Podpora programu výmeny striekačiek v rámci centra pre ľudí, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v sexbiznise;

-          Poradenstvo a pomoc pri vyhľadávaní detoxikácie, ústavnej liečby, resocializácie resp. zmierňovanie rizík spojených s užívaním drog;

-          Sprevádzanie klientov/ky do iných zariadení (úrady, lekári/ky);

-          Tímové plánovanie finančných aj nefinančných opatrení na komplexnú pomoc klientovi a jeho rodine a zabezpečenie previazania s individuálnych resocializačným plánom klienta;

-          Zvyšovanie finančnej gramotnosti so zameraním na oddlžovanie;

-          Overovanie skutočností rozhodujúcich pre vznik a trvanie nároku na dávky;

-          Výkon sociálnej práce v otvorenom prostredí, výkon sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou a jej rodinou v ich prirodzenom a otvorenom prostredí;

-          Vyhotovenie a vyhodnocovanie plánu činnosti s klientom (ktorý je v súlade s plánom sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ak tento plán vypracúva orgán SPODaSK v spolupráci s prijímateľom resp. partnerom).

-          Výkon opatrení v rámci sídliska na ulici a v širšej komunite;

-          Spolupráca s inými pomáhajúcimi inštitúciami a tímom;

-          Administratívna práca súvisiaca s výkonom opatrení.


Čo od teba očakávame?

-          Vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa v študijnom odbore sociálna práca

-          Znalosť anglického jazyka na úrovni mierne pokročilý (B1), ochota vzdelávať sa zo zahraničných zdrojov je viac než dôležitá;

-          Vodičský preukaz skupiny B;

-          Prax (rátame aj dobrovoľnícku);

-          Komunikatívnosť a dobré poradenské zručnosti;

-          Akceptácia ľudí, ktorí užívajú drogy či pracujú v sexbiznise;

-          Aspoň základný prehľad o problematike užívania drog, závislosti a sexbiznisu;

-          Prehľad o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele;

-          Túžba vzdelávať sa, osobne a profesionálne rásť;

-          Flexibilita, ochota pracovať v raných, poobedných aj večerných hodinách;

-          Schopnosť tímovej spolupráce.


A čo ponúka Odyseus?

-          Podpora účasti na pravidelnej individuálnej a skupinovej supervízii;

-          Podpora zo strany tímu a koordinátorky;

-          Možnosť využívať odbornú knižnicu združenia a podpora osobného a profesionálneho rastu;

-          Možnosť pracovať v mladom a priateľskom kolektíve;

-          Príležitosť pracovať v organizácii s dlhodobými skúsenosťami a oceneniami, know-how zo zahraničia a prepojením na medzinárodné siete
Pre aktuálne pracovné ponuky, sledujte tiež náš Facebook profil alebo Instagram.


V tíme však vždy radi uvítame ľudí, ktorí vyštudovali sociálnu prácu či psychológiu. Životopis s motivačným listom zasielajte na odyseus@ozodyseus.sk.