Chcem pomôcť

Úvod Chcem pomôcť

 

Vaša podpora OZ Odyseus sa spoločnosti vráti

OZ Odyseus môže svoju činnosť vykonávať už 20 rokov aj vďaka podpore skvelých ľudí. Buďte jedným z nich a ukážte, že aj vy veríte, že život každého človeka má význam.

Navyše, podľa analýzy Inštitútu finančnej politiky sa každé 1 vložené euro na náš program výmeny injekčných striekačiek spoločnosti vráti v hodnote takmer trojnásobnej.

Podpora pre OZ Odyseus je podpora, ktorá sa spoločnosti vráti.

 
 


Finančná podpora

Podporiť nás finančne nikdy nebolo jednoduchšie! Využiť môžete tri spôsoby:

1. Podporte nás prostredníctvom darovacieho formulára priamo tu na webstránke

2. Kliknite na https://odyseus.darujme.sk/865/ a podporte nás
alebo

3. odošlite ľubovoľnú finančnú čiastku na číslo účtu v tvare
IBAN: SK54 3100 0000 0040 4014 2618
SWIFT: LUBASKBX

 
 

Nefinančná podpora

Darujte nám funkčnú počítačovú techniku, prípadne nám môžete ponúknuť iné zachovalé kancelárske zariadenie, kancelársky materiál alebo občerstvenie pre klientov a klientky (sirupy, čaje, cukor, káva, trvácne potraviny).

V prípade, že nás chcete nefinančne podporiť, kontaktujte nás na odyseus@ozodyseus.sk.

 
 

Dobrovoľníctvo

Pomoc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je v našej práci nesmierne dôležitá. Potrebujeme predovšetkým dobrovoľníkov/čky pre jednoduchú manuálnu výpomoc (napríklad, príprava materiálu do terénu, pomoc pri inventúre), ale aj odbornú pomoc (najmä právne poradenstvo, grafické služby, jazykové korektúry, preklady).

V prípade, že máte záujem o prácu v teréne či na festivaloch je podmienkou absolvovanie výberového konania a výcviku.

V prípade záujmu o dobrovoľnícku spoluprácu nás prosím kontaktujte na odyseus@ozodyseus.sk.

 
 

Darovanie 2% z dane

OZ Odyseus môžete každoročne pomôcť poukázaním 2% z dane (1,0% pre právnické osoby a 3% pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky OZ Odyseus).

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov/kyne, ktorí/é požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Do 17.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Na základe údajov na tomto Potvrdení si viete vypočítať 2%, resp. 3% z dane, teda sumu, ktorú môžete poukázať OZ Odyseus.

Kedy môžete darovať 2%, resp. 3% z dane?

 • a) 2% z Vašej zaplatenej dane môžete v prospech OZ Odyseus poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom/čkou, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
 • b) 3% z Vašej zaplatenej dane môžete v prospech OZ Odyseus poukázať, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií (nemusí to byť OZ Odyseus), pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.

Údaje z Potvrdenia spolu s vypočítanou sumou vypíšte do Vyhlásenia, ktoré si pozorne prečítajte.

Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) do našej organizácie – novinka od roku 2016. Budeme rady ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme Vám na základe toho môcť adresne poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.

Obe tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači), doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste sa rozhodli poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať 2% (3%) z Vašej dane pre OZ Odyseus.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2%, resp. 3% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech OZ Odyseus. Poukázať môžete aj menej, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.

Kedy môžete darovať 2%, resp. 3% z dane?

 • a) 2% z Vašej zaplatenej dane môžete v prospech OZ Odyseus poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom/čkou, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
 • b) 3% z Vašej zaplatenej dane môžete v prospech OZ Odyseus poukázať, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií (nemusí to byť OZ Odyseus), pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.
 • Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B).

  V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) do našej organizácie – novinka od roku 2016. Budeme rady ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme Vám na základe toho môcť adresne poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.

  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  Ak ste sa rozhodli poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

  Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať 2% (3%) z Vašej dane pre OZ Odyseus.

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby.

Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Ako právnická osoba môžete poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa.

Kedy môže právnická osoba darovať 1,0%, resp. 2% z dane?

 • a) 1,0% z Vašej zaplatenej dane môžete v prospech OZ Odyseus poukázať, ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii). V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazujete 1,0% z dane.
 • b) 2% z Vašej zaplatenej dane môžete v prospech OZ Odyseus poukázať, ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii). V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.

Vyplňte daňové priznanie. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (názov, sídlo a právna forma, nie však poukázaná suma) do našej organizácie – novinka od roku 2016. Budeme rady ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme Vám na základe toho môcť adresne poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať 1,0% (2%) z Vašej dane pre OZ Odyseus.

Vyplnené vyhlásenie v pdf (editovateľné) pre zamestnancov/kyne

Vyplnené daňové priznanie typu A pre fyzické osoby v pdf (editovateľné)

Vyplnené daňové priznanie typu B pre fyzické osoby v pdf (editovateľné)

Vyplnené daňové priznanie právnických osôb v pdf (editovateľné)

Údaje o organizácii potrebné pre darovanie 2%

Názov organizácie: Odyseus
Právna forma: občianske združenie
Sídlo – ulica: Haanova
Sídlo – číslo: 10
PČS: 852 23
Obec: Bratislava
IČO: 31788734Ďakujeme. Vážime si Vašu pomoc.