Chcem pomôcť

Úvod Chcem pomôcť

 

Vaša podpora OZ Odyseus sa spoločnosti vráti

OZ Odyseus môže svoju činnosť vykonávať už 20 rokov aj vďaka podpore skvelých ľudí. Buďte jedným z nich a ukážte, že aj vy veríte, že život každého človeka má význam.

Navyše, podľa analýzy Inštitútu finančnej politiky sa každé 1 vložené euro na náš program výmeny injekčných striekačiek spoločnosti vráti v hodnote takmer trojnásobnej.

Podpora pre OZ Odyseus je podpora, ktorá sa spoločnosti vráti.

 
 

Finančná podpora

Podporiť nás finančné nikdy nebolo jednoduchšie! Využiť môžete nasledovné spôsoby:

1. Darujte online na tomto odkaze, alebo

2. Odošlite ľubovoľnú finančnú čiastku na číslo účtu v tvare
IBAN: SK54 3100 0000 0040 4014 2618
SWIFT: LUBASKBX

Ďakujeme.


 
 

Nefinančná podpora

Darujte nám funkčnú počítačovú techniku, prípadne nám môžete ponúknuť iné zachovalé kancelárske zariadenie, kancelársky materiál alebo občerstvenie pre klientov a klientky (sirupy, čaje, cukor, káva, trvácne potraviny).

V prípade, že nás chcete nefinančne podporiť, kontaktujte nás na odyseus@ozodyseus.sk.

 
 

Dobrovoľníctvo

Pomoc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je v našej práci nesmierne dôležitá. Potrebujeme predovšetkým dobrovoľníkov/čky pre jednoduchú manuálnu výpomoc (napríklad, príprava materiálu do terénu, pomoc pri inventúre), ale aj odbornú pomoc (najmä právne poradenstvo, grafické služby, jazykové korektúry, preklady).

V prípade, že máte záujem o prácu v teréne či na festivaloch je podmienkou absolvovanie výberového konania a výcviku.

V prípade záujmu o dobrovoľnícku spoluprácu nás prosím kontaktujte na odyseus@ozodyseus.sk.

 
 

Venujte 2 % pre ľudí na okraji

Podľahnúť drogám môže ktokoľvek, kto s nimi experimentuje. Pomôžte tým, ktorí sú na okraji spoločnosti, aby neboli na svoju závislosť sami.

Našou prácou v združení je:

Prevencia

 • Ochraňujeme verejnosť pred vypuknutím epidémie HIV a žltačky typu C.
  Distribuujeme zdravotnícky materiál ako sú sterilné ihly a kondómy pre ľudí, ktorí užívajú drogy a pracovníčky v sexbiznise.
 • Robíme osvetu medzi rekreačnými užívateľmi a užívateľkami, aby nepodľahli závislosti a správali sa zodpovedne. Venujeme sa mladým ľuďom na školách a hudobných festivaloch. V prípade, ak už s drogami experimentujú, v bezpečnom prostredí s nimi hovoríme o tom, ako sa zachovať v krízových situáciách, ktoré vznikajú pri užívaní drog alebo počas sexu.

Pomoc

 • Zmenšujeme priepasť medzi “ich” a “našim” svetom. Poskytujeme odborné sociálne poradenstvo. Pomáhame našim klientom a klientkam vyznať sa v systéme úradov a povinností. Pomáhame im dostať sa k zdravotnej starostlivosti. Informujeme, napríklad aj o aktuálnej situácii spôsobenej šírením koronavírusu. Osobným kontaktom vytvárame most medzi nimi a nami.
 • Pomáhame ľuďom, ktorí užívajú drogy v ceste za pozitívnou zmenou. Sprostredkúvame informácie o možnostiach liečby a podporujeme ich v ceste za abstinenciou.

Informácie k darovaniu 2 %

OZ Odyseus môžete každoročne pomôcť poukázaním 2% z dane (1,0% pre právnické osoby a 3% pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky OZ Odyseus).

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov/kyne, ktorí/é požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Do 15.02. príslušného roka požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Na základe údajov na tomto Potvrdení si viete vypočítať 2%, resp. 3% z dane, teda sumu, ktorú môžete poukázať OZ Odyseus.

Kedy môžete darovať 2%, resp. 3% z dane?

 • a) 2% z Vašej zaplatenej dane môžete v prospech OZ Odyseus poukázať, ak ste v zdaňovacom období neboli dobrovoľníkom/čkou, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
 • b) 3% z Vašej zaplatenej dane môžete v prospech OZ Odyseus poukázať, ak ste v zdaňovacom období odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií (nemusí to byť OZ Odyseus), pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.

Údaje z Potvrdenia spolu s vypočítanou sumou vypíšte do Vyhlásenia, ktoré si pozorne prečítajte.

Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) do našej organizácie – novinka od roku 2016. Budeme rady ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme Vám na základe toho môcť adresne poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.

Obe tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači), doručte do 30.04. príslušného roka na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste sa rozhodli poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ak máte otázky, rady Vám ich zodpovieme na telefónnom čísle +421 910 987 529 alebo mailom na stefeckova.odyseus@gmail.com.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať 2% (3%) z Vašej dane pre OZ Odyseus.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2%, resp. 3% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech OZ Odyseus. Poukázať môžete aj menej, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.

Kedy môžete darovať 2%, resp. 3% z dane?

 • a) 2% z Vašej zaplatenej dane môžete v prospech OZ Odyseus poukázať, ak ste v zdaňovacom období neboli dobrovoľníkom/čkou, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
 • b) 3% z Vašej zaplatenej dane môžete v prospech OZ Odyseus poukázať, ak ste v zdaňovacom období odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií (nemusí to byť OZ Odyseus), pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.
 • Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B).

  V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) do našej organizácie – novinka od roku 2016. Budeme rady ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme Vám na základe toho môcť adresne poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.

  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) alebo elektronicky a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  Ak ste sa rozhodli poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

  Ak máte otázky, rady Vám ich zodpovieme na telefónnom čísle +421 910 987 529 alebo mailom na stefeckova.odyseus@gmail.com.

  Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať 2% (3%) z Vašej dane pre OZ Odyseus.

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby.

Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme. Elektronický formulár na podanie nájdete TU, prípadne si môžete stiahnuť editovateľné PDF tlačivo s predvyplnenými údajmi OZ Odyseus.

Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Ako právnická osoba môžete poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa.

Kedy môže právnická osoba darovať 1,0%, resp. 2% z dane?

 • a) 1,0% z Vašej zaplatenej dane môžete v prospech OZ Odyseus poukázať, ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii). V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazujete 1,0% z dane.
 • b) 2% z Vašej zaplatenej dane môžete v prospech OZ Odyseus poukázať, ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii). V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.

Vyplňte daňové priznanie. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (názov, sídlo a právna forma, nie však poukázaná suma) do našej organizácie – novinka od roku 2016. Budeme rady ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme Vám na základe toho môcť adresne poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.

Ak máte otázky, rady Vám ich zodpovieme na telefónnom čísle +421 910 987 529 alebo mailom na stefeckova.odyseus@gmail.com.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať 1,0% (2%) z Vašej dane pre OZ Odyseus.

Vyplnené vyhlásenie v pdf (editovateľné) pre zamestnancov/kyne

Vyplnené daňové priznanie typu A pre fyzické osoby v pdf (editovateľné)

Vyplnené daňové priznanie typu B pre fyzické osoby v pdf (editovateľné)

Vyplnené daňové priznanie právnických osôb v pdf (editovateľné)

Údaje o organizácii potrebné pre darovanie 2%

Názov organizácie: Občianske združenie Odyseus
IČO: 31788734Ďakujeme. Vážime si Vašu pomoc.