Program Sociálna asistencia – prvé kroky na ceste za zmenou

Úvod Čo robíme Program Sociálna asistencia

Program Sociálna asistencia poskytuje svoje služby ľuďom, ktorí injekčne užívajú drogy alebo pracujú v sexbiznise. Funguje už od roku 2001. Ponúka pomoc pri riešení sociálnych, zdravotných a právnych problémov.

Sprevádzame

Sociálna asistentka ponúka možnosť sprevádzania klienta/klientky do ďalších pomáhajúcich inštitúcií a na úrady, čím pomáha riešiť konkrétne problémy na individuálnej báze. Spoločne s človekom v núdzi naplánuje kroky na zlepšenie jeho situácie v oblastiach, ktoré sám identifikuje. Ročne realizujeme viac ako 50 úspešných sprevádzaní. Sprevádzania poskytujeme v prípade potreby:

 


Vytvárame sieť pomáhajúcich inštitúcií, odborníkov a odborníčok

Problémy, s ktorými sa stretávajú naši klienti a klientky je potrebné riešiť komplexne - preto program Sociálna asistencia aktívne vyhľadáva a oslovuje odborníkov/čky a pomáhajúce inštitúcie, ktoré im dokážu pomôcť. Dôraz pritom kladieme na profesionalitu a ľudský prístup každého jedného špecialistu či špecialistky. Pomáhame prekonať bariéry, predsudky a negatívne skúsenosti, s ktorými sa mnohí ľudia užívajúci drogy a ľudia pracujúci v sexbiznise stretávajú.

Tvoríme a distribuujeme odkazy

Klienti a klientky majú vždy prístup k aktuálnym odkazom na iné pomáhajúce inštitúcie a odborné služby, spravidla ide o kontakty na:

Radíme aj telefonicky

V prípade otázok môžu ľudia v núdzi, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v sexbiznise telefonicky kontaktovať sociálnu asistentku na telefónnom čísle 0904 655 146. Sociálna asistentka cez telefón poskytuje najmä:

 
 

Prečo má program Sociálna asistencia význam?

  • pomáha riešiť komplexné problémy klientov a klientok tak, aby mali šancu urobiť kroky smerom k sociálnemu začleneniu
  • vytvára sieť pomáhajúcich inštitúcií, odborníkov a odborníčok, ktorí sú schopní pracovať s ľuďmi, ktorí užívajú drogy a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise profesionálne a eticky
  • sprostredkováva odkazy na iné formy pomoci
  • je nízkoprahový, nekladie klientom/klientkám zbytočné prekážky na ceste za zmenou