Naše programy, novinky
a výstupy z médií

Úvod Čo robíme

novinky & médiá

Najdôležitejšieho novinky a výstupy z médií. Pre podrobnejšie informácie o našich aktuálnych činnostiach sledujte náš Facebook profil.


všetky novinky

27. Jan refresher.sk

Nemali sme sa na koho počas pandémie obrátiť, ostali nám len mimovládky, hovorí Sany, ktorá pracuje v sexbiznise už 25 rokov

27. Jan teraz.sk

V Ružinove sa dá odfotiť a podporiť boj proti drogám

27. Jan ta3.com

Slovensko má s drogami stále problém, vyhľadávajú ich najmä tínedžeriNAŠE PROGRAMY

Činnosť OZ Odyseus je vykonávaná prostredníctvom 5 programov: Program Chráň sa sám, Centrum K2 – kontakt s komunitou, Sex/drogy, Sociálna asistencia, Červený dáždnik.

Chráň sa sám

1998 - doteraz

Každé investované euro do programu Chráň sa sám sa podľa Inštitútu finančnej politiky vráti štátu v hodnote takmer trojnásobne. Nakontaktujeme ročne vyše 1000 klientov a vyzbierame viac ako 100 000 injekčných striekačiek.

viac o programe

CENTRUM K2

09/2017 - 07/2021

Centrum K2 bolo zavŕšením dlhoročnej vízie OZ Odyseus poskytovať svoje služby aj mimo ulice, v bezpečnom prostredí, ktoré zároveň bude komunite na dosah.

viac o programe

SEX/DROGY

2001 - doteraz

Program SEX/DROGY je na Slovensku jedinečným preventívnym programom pre mladých ľudí, ktorý funguje od roku 2001. Ročne nakontaktujeme v rekreačnom prostredí mládeže okolo 2000 mladých ľudí.

viac o programe

Sociálna asistencia

2001 - doteraz

Program Sociálna asistencia poskytuje svoje služby ľuďom, ktorí injekčne užívajú drogy alebo pracujú v sexbiznise. Ponúka pomoc pri riešení sociálnych, zdravotných a právnych problémov.

viac o programe

Červený dáždnik

2003 - doteraz

Aby boli ľudia pracujúci v sexbiznise akceptovaní ako súčasť spoločnosti a nedochádzalo k porušovaniu ich práv. Podporujeme svojpomoc ľudí pracujúcich v sexbiznise, ich ochranu pred násilím a prevenciu zdravotných problémov.

viac o programe