Naše programy, novinky
a výstupy z médií

Úvod Čo robíme

Médiá

Najdôležitejšieho výstupy z médií. Pre podrobnejšie informácie o našich aktuálnych činnostiach sledujte náš Facebook profil.


všetky výstupy z médií

27. Jan podcasty.sme.sk

Podcast denníka SME o zamestnávaní ľudí so skúsenosťou s užívaním drog

27. Jan aktuality.sk

Aj žena živiaca sa sexbiznisom môže byť dobrou matkou, tvrdí Dominika Jašeková (podcast)

27. Jan dennikn.sk

Nie každý človek si môže vyberať, čo bude v živote robiť. Aj ľudia v sexbiznise si zaslúžia rešpekt, hovorí riaditeľka OZ OdyseusNAŠE PROGRAMY

Činnosť OZ Odyseus je vykonávaná prostredníctvom 6 programov: Program Chráň sa sám, Centrum K2 – kontakt s komunitou, Sex/drogy, Sociálna asistencia, Červený dáždnik a Bývanie pre každého.

Pilotná fáza projektu prebiehala už od roku 2020, kde bol cieľ najmä sprístupnenie a podpora v bývaní pre ženy, ktoré užívajú drogy či pracujú v sexbiznise.

viac o programe

Chráň sa sám

1998 - doteraz

Každé investované euro do programu Chráň sa sám sa podľa Inštitútu finančnej politiky vráti štátu v hodnote takmer trojnásobne. Nakontaktujeme ročne vyše 1000 klientov a vyzbierame viac ako 100 000 injekčných striekačiek.

viac o programe

CENTRUM K2

09/2017 - 07/2021

Centrum K2 bolo zavŕšením dlhoročnej vízie OZ Odyseus poskytovať svoje služby aj mimo ulice, v bezpečnom prostredí, ktoré zároveň bude komunite na dosah.

viac o programe

SEX/DROGY

2001 - doteraz

Program SEX/DROGY je na Slovensku jedinečným preventívnym programom pre mladých ľudí, ktorý funguje od roku 2001. Ročne nakontaktujeme v rekreačnom prostredí mládeže okolo 2000 mladých ľudí.

viac o programe

Sociálna asistencia

2001 - doteraz

Program Sociálna asistencia poskytuje svoje služby ľuďom, ktorí injekčne užívajú drogy alebo pracujú v sexbiznise. Ponúka pomoc pri riešení sociálnych, zdravotných a právnych problémov.

viac o programe

Červený dáždnik

2003 - doteraz

Aby boli ľudia pracujúci v sexbiznise akceptovaní ako súčasť spoločnosti a nedochádzalo k porušovaniu ich práv. Podporujeme svojpomoc ľudí pracujúcich v sexbiznise, ich ochranu pred násilím a prevenciu zdravotných problémov.

viac o programe