Centrum K2 – kontakt s komunitou

Úvod Čo robíme Centrum K2

Otvorenie Centra K2 – kontakt s komunitou sa uskutočnilo v septembri 2017. Bolo zavŕšením dlhoročnej vízie OZ Odyseus poskytovať svoje služby aj mimo ulice, v bezpečnom prostredí, ktoré zároveň bude komunite na dosah. Centrum K2 sa nachádza na Stavbárskej ulici v Bratislave, v komplexe budov známych ako Pentagon, kde je otvorená drogová scéna problémom už dlhé roky. Predaj drog, ich užívanie na verejnosti a neporiadok sú len úlomky existujúcich ťažkostí, s ktorými sa komunita na Pentagone roky stretáva bez účinnej odozvy kompetentných. Otvorením kontaktného centra a intenzívnou komunikáciou so samosprávou chceme pre Stavbársku zvýšiť šancu na pozitívnu zmenu, ktorá sa uskutoční odborným spôsobom a s rešpektom k miestnym obyvateľom a obyvateľkám, vrátane ohrozených komunít.

 

Ako vyzerá bežný deň v Centre K2 – kontakt s komunitou?

Centrum sídli priamo na mieste, kde sa komunita ľudí užívajúcich drogy nachádza. Už pri príchode do práce dvojica, prípadne trojica pracovníčok stretáva klientov a klientky na ulici, pozýva ich do centra a nadväzuje s nimi kontakt. Ešte pred otvorením vychádzajú na sídlisko a zbierajú striekačky zatúlané na zemi. Po otvorení prichádzajú klienti a klientky – niekedy po jednom, inokedy v návaloch. Jedna pracovníčka ich zapíše pod anonymným kódom, každý môže využiť naše služby bez obáv a bez toho, aby musel povedať svoje meno. Za službu nám ľudia užívajúci drogy prinesú viac ako 700 použitých striekačiek. Aj klientka Petra nahádže svoje použité striekačky do bandasky, nechce, aby sa o ne niekto poranil. Petra chodí pravidelne, pracovníčky s ňou trpezlivo pracujú na vybudovaní dôvery. Dnes Petra s obavou hovorí o tom, že spáva na ulici, je vyčerpaná a bojí sa, že jej niekto ublíži rovnako ako v minulosti, keď bola v podobnej situácii. Hľadáme s ňou voľné miesto v ubytovni. Klient Rasťo hovorí, že užíva už 10 rokov a chcel by s drogami prestať. Chodí do práce, má ženu a dieťa, o ktoré sa stará a nadovšetko ich miluje. Cíti, že potrebuje pomoc, lebo už nevládze a chce žiť inak. Jedna z pracovníčok ide s Rasťom do poradenskej miestnosti a rozprávajú sa o závislosti. Lukáša pracovníčky oslovili kvôli uprataniu okolia a už mu aj podávajú vrece na odpad – zdá sa mu to ako dobrý nápad, aj on chce prispieť, aby neporiadok na sídlisku nerástol. Do centra takto príde každú službu viac ako 40 rôznych ľudí s rôznymi osudmi.

Prečo má Centrum K2 – kontakt s komunitou význam?

1. Ochrana verejného zdravia

Centrum K2 – kontakt s komunitou zabezpečuje program výmeny a distribúcie injekčných striekačiek, a distribúciu zdravotníckeho materiálu pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy alebo pracujú v pouličnom sexbiznise. Mesačne do centra prinesú naši klienti a klientky na výmenu priemerne 10 000 použitých striekačiek, ktoré môžu byť bezpečne zlikvidované. Tým, že ľudia, ktorí injekčne užívajú drogy nie sú nútení zdieľať použité striekačky medzi sebou, zabraňujeme šíreniu ochorení a likvidáciou znižujeme aj počet striekačiek zatúlaných na zemi.

2. Podpora začlenenia

V centre poskytuje pomoc profesionálny tím sociálnych pracovníčok a psychologičiek. Prostredníctvom poradenstva v rôznorodých oblastiach (strata práce, závislosti, bezdomovectvo, duševné poruchy, životné krízy, exekúcie a iné) či individuálneho sprevádzania na úrady či do špecializovaných ambulancií pomáhame ľuďom užívajúcim drogy a pracujúcim v sexbiznise zlepšiť ich životnú situáciu a urobiť krok vpred.

3. Podpora bezpečnosti a spoločného života na Pentagone v spolupráci s komunitou

Ako vystihuje názov „K2“, do centra sme si zaumienili vložiť náš sen bližšieho a intenzívnejšieho kontaktu s komunitou. Chceme spolupracovať na hľadaní a realizovaní riešení, aby sa stal Pentagon bezpečnejším a lepším miestom pre život pre všetkých. Už teraz realizujeme v spolupráci s komunitou napríklad pravidelné upratovania sídliska a zbery zatúlaných striekačiek. V spolupráci so Zelenou hliadkou a klientmi/klientkami sme tiež inštalovali smetné koše v okolí centra, o ktoré sa spolu staráme. Máme za sebou verejné diskusie s miestnymi obyvateľmi a obyvateľkami, osvetový deň o hepatitídach, workshopy v materských centrách o tom, čo robiť so zatúlanou striekačkou, spoluprácu s aktívnymi rodičmi, ale aj zber informácií a názorov priamo v uliciach. Našim cieľom je, aby sa Centrum K2 – kontakt s komunitou stalo miestom, ktoré otvorí dvere aj širšej komunite sídliska a vytvorí priestor na komunikáciu a participáciu. 
 

Centrum K2 – kontakt s komunitou je v súčasnosti podporované najmä z prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja.

V minulosti bola práca v Centre K2 - kontakt s komunitou realizovaná na bratislavskom sídlisku na Stavbárskej ulici v rámci projektu Rozvoj opatrení so zameraním na drogové a iné závislosti.

Trvanie projektu: 09/2017 - 07/2021

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Projekt bol podporený Positive Action for Europe / Project was supported by Positive Action for Europe.