Kontakt

Úvod Kontakt

OZ Odyseus

Tomášikova 26
821 01 Bratislava
Slovakia

+421 252 494 344
odyseus@ozodyseus.sk

IČO: 31 788 734
OZ Odyseus je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-13648.
Číslo živnostenského registra: 110-162064.

Mgr. Dominika Jašeková

Štatutárna zástupkyňa OZ Odyseus
jasekova@ozodyseus.sk
0903 786 706

Mgr. Miriama Hrehová

Koordinátorka programu Chráň sa sám
hrehova@ozodyseus.sk
0948 619 022

Mgr. Nikoleta Bedušová

Koordinátorka programu Sociálna asistencia
bedusova@ozodyseus.sk
0904 655 146

Mgr. Dominika Betková

Šéfredaktorka časopisu INTOXI
intoxi@ozodyseus.sk

Alexandra Pódová

Odborníčka na sexbiznis
podova@ozodyseus.sk

Ing. Michaela Judinyová

Finančná a personálna manažérka, projektová manažérka Centra K2 - kontakt s komunitou
office.judinyova@gmail.com
0903 786 708

Bc. Veronika Štefečková

Projektová a finančná asistentka
stefeckova.odyseus@gmail.com

Bc. Valéria Grácz

Office asistentka
chss@ozodyseus.sk

Mgr. Alexandra Kuracina Havlíčková

Sociálna pracovníčka centra K2 – kontakt s komunitou
centrum@ozodyseus.sk

Mgr. Štefan Gula

Psychológ centra K2 - Kontakt s komunitou
gula.odyseus@gmail.com

Mgr. Elena Skalická

Psychologička
skalicka.odyseus@gmail.com