Náš tím

Úvod Kto sme Náš tím

Mgr. Dominika Jašeková

riaditeľka, štatutárna zástupkyňa

 
 

Dominika vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V OZ Odyseus začala pracovať už popri štúdiu ako terénna pracovníčka. Okrem toho nadobudla skúsenosti aj s prácou s rodinami detí s ADHD a s ľuďmi s kognitívnym znevýhodnením. Má skúsenosti aj zo zahraničia, v Taliansku pracovala s ľuďmi s kognitívnymi a duševnými ochoreniami na komunitnej úrovni. Drogová problematika však ostala jej srdcovou záležitosťou a práve Odyseus bol dôvodom jej návratu na Slovensko. Za predsedníčku združenia bola zvolená v roku 2018. Odvtedy tiež zastupuje región strednej Európy v Eurasian Harm Reduction Association. Vo voľnom čase najradšej číta, cestuje a fotografuje.

 

Bc. Nikoleta Bedušová

koordinátorka programu Sociálna asistencia

Nikoleta sa do tímu dostala už v prvom ročníku na vysokej škole. Prvenstvo jej určite patrí v počte peších služieb v teréne, ktorými už viac ako tri roky trávi stredajšie večery. Momentálne študuje magisterský stupeň v odbore sociálna práca. V OZ Odyseus pôsobí ako koordinátorka programu Sociálna asistencia, navštevuje terén a tiež je súčasťou odborného tímu v Centre K2 - kontakt s komunitou na Pentagone. Ako sociálna asistentka trávi s klientmi a klientkami veľa času, je im oporou pri návšteve ambulancií, podáva im pomocnú ruku pri vybavení dokladov a sprevádza ich na ceste, ktorá pre nich často nie je jednoduchá.

Mgr. Miriama Hrehová

koordinátorka programu Chráň sa sám

 
 

Miriama pracuje v OZ Odyseus od roku 2014 a aktuálne je koordinátorkou najstaršieho programu výmeny injekčných striekačiek v Bratislave. Vyštudovala odbor sociálna práca, a preto tiež dodnes pracuje aj ako sociálna pracovníčka v teréne: "Ako mladá som mala otvorené oči a videla, že aj v mojej blízkosti sa drogy aktívne užívajú. Preto som mala možnosť už počas dospievania vnímať, že komunita ľudí, ktorí užívajú drogy tu je a potrebuje pomoc." Je rada, ak v práci všetko funguje a ak sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc a oporu spokojní.

 

Ing. Michaela Judinyová

finančná, personálna a projektová manažérka

Michaela vyštudovala manažment na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. V OZ Odyseus pôsobí od februára 2014, má na starosti finančnú oblasť všetkých projektov, pripravuje rozpočty a vyúčtovania dotácií. Taktiež k jej náplni práce patrí aj projektový manažment a personalistika. Vo voľnom čase sa venuje najmä svojej rodine, rada číta a veľa cestuje.

Bc. Veronika Štefečková

junior projektová koordinátorka, asistentka finančnej a personálnej manažérky

 
 

Veronika pochádza zo Záhoria. Študovala sociálnu antropológiu a genderové štúdiá na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne. Po štúdiách strávila jeden rok vo Vilniuse ako dobrovoľníčka v rámci Európskej dobrovoľníckej služby v litovskej LGBT* organizácii LGL. V minulosti sa venovala téme sexizmu v reklame a ľudským právam transrodových ľudí. Pre Odyseus písala články do INTOXI o rodovo podmienenom násilí. Od októbra 2018 je novou posilou pre finančnú a personálnu manažérku a na písanie a koordináciu projektov. Ulice Bratislavy brázdi na zelenom bicykli a môžete ju stretnúť na koncertoch po rôznych bratislavských kluboch. Hrá na bicie v rockovej kapele a má rada turistiku a čaj.

 

Mgr. Alexandra Havlíčková

sociálna pracovníčka

Saša vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave. V OZ Odyseus pracovala ešte počas štúdia na vysokej škole v rokoch 2009 – 2010 ako terénna sociálna pracovníčka. Po materskej dovolenke sa do Odysea opäť vrátila a v septembri 2017 nastúpila na pozíciu sociálnej pracovníčky do novootvoreného Centra K2 – kontakt s komunitou na Stavbárskej ulici v Pentagone. Jej úlohou je najmä priama práca s klientmi a klientkami - poskytuje sociálne poradenstvo a sprevádzania do rôznych inštitúcií. Voľný čas trávi so svojou rodinou, rada číta, chodí na výlety, objavuje nové veci a má veľmi rada deti.

Sandra Pódová

asistentka programu Červený dáždnik

 
 

Sandra v OZ Odyseus pracuje od roku 2010 ako odborníčka na sex-biznis pre Červený dáždnik a terénna pracovníčka. Má rada zvieratá a neznáša nespravodlivosť. Ako sama hovorí: „Mám bohaté pracovné skúsenosti s prácou s ľuďmi ktorí pracujú v sex-biznise, tie sa pokúsim zúročiť a pomáhať ďalej. Som tu, pretože život každého človeka má význam.“

 

Bc. Valéria Szerdová

office asistentka

Valéria do roku 2015 študovala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety odbor misiológia a tropické zdravotníctvo. Po škole si založila živnosť a zaoberala sa starostlivosťou o seniorov. V OZ Odyseus pracuje od roku 2017 ako asistentka programu Chráň sa sám. O činnostiach OZ Odyseus sa zaujímala už počas štúdia a preto sa rozhodla venovať sa podpore tímu ľudí, ktorí sa denno-denne snažia hlavne o skvalitňovanie života ohrozených komunít, ale aj celej spoločnosti.

Mgr. Dominika Betková

šéfredaktorka časopisu INTOXI a terénna pracovníčka

 
 

Dominika vyštudovala sociálnu pedagogiku, bakalársky stupeň na Žilinskej univerzite, magisterský na Masarykovej univerzite v Brne. V OZ Odyseus pôsobila od roku 2012 ako terénna sociálna pracovníčka a asistentka programu Chráň sa sám. V decembri 2012 zároveň prebrala funkciu šéfredaktorky harm reduction časopisu INTOXI. Od roku 2015 je na materskej dovolenke, popri ktorej naďalej zaujíma post šéfredaktorky časopisu INTOXI a terénnej pracovníčky.

 

PhDr. Mária Balážová

Zodpovedná zástupkyňa za vykonávanie opatrení SPOaSK

Mária Balážová začala pracovať v OZ Odyseus ako koordinátorka programu SEX/DROGY v roku 2010. Okrem iného pôsobila aj vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Momentálne pôsobí ako školská psychologička v škole a v OZ Odyseus je zodpovednou osobou za výkon opatrení akreditovaných podľa zákona. Vo voľnom čase sa venuje najmä svojej rodine.

Mgr. Martin Miček

terénny sociálny pracovník

 
 

Martin vyštudoval sociálnu prácu na Univerzite Komenského Bratislave. Vždy chcel pracovať v OZ Odyseus, ale kým sa tam dostal, tak vystriedal niekoľko povolaní. V OZ Odyseus mal na starosti program Sociálna asistencia, v súčasnosti pracuje ako sociálny pracovník v teréne. Rád cestuje po svete, číta, vyrezáva z dreva a pláva.

 

Bc. Elena Skalická

terénna pracovníčka

Volám sa Elena Skalická, som nová terénna sociálna pracovníčka. Pre OZ Odyseus som začala pracovať od októbra 2018. Pochádzam z Trenčína, aktuálne študujem psychológiu, konkrétne prvý ročník magisterského štúdia na Univerzite Komenskeho v Bratislave. Veľmi rada pracujem s ľuďmi a napĺňa ma ak im viem nejakým spôsobom pomôcť. To je práve dôvod prečo ma zaujalo OZ Odyseus. Medzi moje záľuby patrí psychológia, tanec, futbal a mnohé iné. Som veľmi spoločenský typ, preto rada trávim čas medzi ľuďmi.

Sandra Ulrichová

terénna pracovníčka

 
 

Vyštudovala som Elektrotechnickú priemyslovku v odbore Obraz a zvuk, v zamestnaní sa venujem terénnym autám. Odmalička som bola vedená k tomu, že si treba pomáhať a to ma priviedlo k myšlienke ísť robiť dobrovolníčku. Chcela som tu byť pre tých, ktorí to potrebujú a zároveň robiť niečo pre spoločnosť. O témy užívania drog a sexbiznisu som sa zaujímala už počas strednej školy a preto bolo OZ Odyseus jasnou voľbou. Vo voľnom čase sa venujem štvorkolkám, rodine a rada čítam knihy.

 

Jana Kovařová

terénna pracovníčka

Vystudovala jsem filozofii na Ostravské univerzitě a etiku na Trnavské univerzitě. Již během studia jsem se zajímala o uplatnění v sociální sféře. Za možnost pracovat pro OZ Odyseus jsem ráda, protože se mohu naučit spoustu nových věcí a zároveň smysluplně trávit čas. Ve svém volnu hodně čtu, poslouchám hudbu, fotím a sportuji.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky

Iveta Chovancová, Lukáš Pulpán, Oriol Camacho, Ivana Hubinská, Jana Jurečková, Matúš Németh, Katarína Gábriš, Jakub Gábriš, Ján Kovács, Marián, Andrej, Ondro, Ondro, Oliver, Erik.