Náš tím

Úvod Kto sme Náš tím

Mgr. Dominika Jašeková

riaditeľka, štatutárna zástupkyňa

 
 

Dominika vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V OZ Odyseus začala pracovať už popri štúdiu ako terénna pracovníčka. Okrem toho nadobudla skúsenosti aj s prácou s rodinami detí s ADHD a s ľuďmi s kognitívnym znevýhodnením. Má skúsenosti aj zo zahraničia, v Taliansku pracovala s ľuďmi s kognitívnymi a duševnými ochoreniami na komunitnej úrovni. Drogová problematika však ostala jej srdcovou záležitosťou a práve Odyseus bol dôvodom jej návratu na Slovensko. Za predsedníčku združenia bola zvolená v roku 2018. Odvtedy tiež zastupuje región strednej Európy v Eurasian Harm Reduction Association. Vo voľnom čase najradšej číta, cestuje a fotografuje.

 

Mgr. Nikoleta Bedušová

Koordinátorka Centra K2 - kontakt s komunitou

Nikoleta sa do tímu dostala už v prvom ročníku na vysokej škole. Prvenstvo jej v tej dobe patrilo v počte peších služieb v teréne. Dnes je Nikoleta koordinátorkou kontaktného centra na Pentagone. Baví ju práca s komunitou, no najmä vízia zlepšovania života klientom a klientkam. Aktuálne sa teší na štúdium arteterapie, ktorú plánuje využívať pri práci v OZ Odyseus. Rada by sa tiež do budúcna zlepšovala v ošetrovaní rán a v rôznych technikách manažmentu chronických rán.

Mgr. Miriama Michal Hrehová

koordinátorka programu Chráň sa sám

 
 

Miriama pracuje v OZ Odyseus od roku 2014 a aktuálne je koordinátorkou najstaršieho programu výmeny injekčných striekačiek v Bratislave. Vyštudovala odbor sociálna práca, a preto tiež dodnes pracuje aj ako sociálna pracovníčka v teréne: "Ako mladá som mala otvorené oči a videla, že aj v mojej blízkosti sa drogy aktívne užívajú. Preto som mala možnosť už počas dospievania vnímať, že komunita ľudí, ktorí užívajú drogy tu je a potrebuje pomoc." Je rada, ak v práci všetko funguje a ak sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc a oporu spokojní.

 

Ing. Michaela Judinyová

finančná, personálna a projektová manažérka

Michaela vyštudovala manažment na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. V OZ Odyseus pôsobí od februára 2014, má na starosti finančnú oblasť všetkých projektov, pripravuje rozpočty a vyúčtovania dotácií. Taktiež k jej náplni práce patrí aj projektový manažment a personalistika. Vo voľnom čase sa venuje najmä svojej rodine, rada číta a veľa cestuje.

Bc. Veronika Štefečková

projektová a finančná asistentka

 
 

Veronika pochádza zo Záhoria. Študovala sociálnu antropológiu a genderové štúdiá na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne. Po štúdiách strávila jeden rok vo Vilniuse ako dobrovoľníčka v rámci Európskej dobrovoľníckej služby v litovskej LGBT* organizácii LGL. V minulosti sa venovala téme sexizmu v reklame a ľudským právam transrodových ľudí. Pre Odyseus písala články do INTOXI o rodovo podmienenom násilí. Od októbra 2018 je novou posilou pre finančnú a personálnu manažérku a na písanie a koordináciu projektov. Ulice Bratislavy brázdi na zelenom bicykli a môžete ju stretnúť na koncertoch po rôznych bratislavských kluboch. Hrá na bicie v rockovej kapele a má rada turistiku a čaj.

 

Mgr. Alexandra Kuracina Havlíčková

Koordinátorka programu Bývanie pre každého, sociálna pracovníčka

Saša vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave. V OZ Odyseus pracovala ešte počas štúdia na vysokej škole v rokoch 2009 – 2010 ako terénna sociálna pracovníčka. Po materskej dovolenke sa do Odysea opäť vrátila a v septembri 2017 nastúpila na pozíciu sociálnej pracovníčky do novootvoreného Centra K2 – kontakt s komunitou na Stavbárskej ulici v Pentagone. V roku 2022 sa stala koordinátorkou nového programu Bývanie pre každého. Voľný čas trávi so svojou rodinou, rada číta, chodí na výlety, objavuje nové veci a má veľmi rada deti.

Bc. Valéria Grácz

office asistentka

 
 

Valéria do roku 2015 študovala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety odbor misiológia a tropické zdravotníctvo. Po škole si založila živnosť a zaoberala sa starostlivosťou o seniorov. V OZ Odyseus pracuje od roku 2017 ako asistentka programu Chráň sa sám. O činnostiach OZ Odyseus sa zaujímala už počas štúdia a preto sa rozhodla venovať sa podpore tímu ľudí, ktorí sa denno-denne snažia hlavne o skvalitňovanie života ohrozených komunít, ale aj celej spoločnosti.

 

Mgr. Dominika Betková

šéfredaktorka časopisu INTOXI a terénna pracovníčka

Dominika vyštudovala sociálnu pedagogiku, bakalársky stupeň na Žilinskej univerzite, magisterský na Masarykovej univerzite v Brne. V OZ Odyseus pôsobila od roku 2012 ako terénna sociálna pracovníčka a asistentka programu Chráň sa sám. V decembri 2012 zároveň prebrala funkciu šéfredaktorky harm reduction časopisu INTOXI. Od roku 2015 je na materskej dovolenke, popri ktorej naďalej zaujíma post šéfredaktorky časopisu INTOXI a terénnej pracovníčky.

PhDr. Mária Balážová

Zodpovedná zástupkyňa za vykonávanie opatrení SPOaSK

 
 

Mária Balážová začala pracovať v OZ Odyseus ako koordinátorka programu SEX/DROGY v roku 2010. Okrem iného pôsobila aj vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Momentálne pôsobí ako školská psychologička v škole a v OZ Odyseus je zodpovednou osobou za výkon opatrení akreditovaných podľa zákona. Vo voľnom čase sa venuje najmä svojej rodine.

 

Sandra Ulrichová

terénna pracovníčka

Vyštudovala som Elektrotechnickú priemyslovku v odbore Obraz a zvuk, v zamestnaní sa venujem terénnym autám. Odmalička som bola vedená k tomu, že si treba pomáhať a to ma priviedlo k myšlienke ísť robiť dobrovolníčku. Chcela som tu byť pre tých, ktorí to potrebujú a zároveň robiť niečo pre spoločnosť. O témy užívania drog a sexbiznisu som sa zaujímala už počas strednej školy a preto bolo OZ Odyseus jasnou voľbou. Vo voľnom čase sa venujem štvorkolkám, rodine a rada čítam knihy.

Mgr. Martina Miháliková

sociálna pracovníčka, pracovníčka pre bytové otázky

 
 

Maťa vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave. Po štúdiu zostala verná práci s ľuďmi. Venovala sa práci s deťmi a pracovala aj v korporátnej sfére. Nenašla tam však pocit naplnenia. A preto oslovila OZ Odyseus, ktoré poznala z vysokoškolských čias a začala pracovať ako dobrovoľníčka a neskôr aj na plný úväzok. Venuje sa terénnej sociálnej práci, práci s klientmi/kami v Centre K2 na Stavbárskej ulici v Pentagone. Pracuje aj ako pracovníčka pre bytové otázky v projekte Housing first a dostupné bývanie pre vylúčené komunity. Vo voľnom čase sa venuje svojej krásnej rodine, športu a otužovaniu.

 

Barbora Bruštíková

psychologička

Barbora vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite. V OZ Odyseus začala pôsobiť od júla 2021 v rámci svojej odbornej praxe a neskôr ako dobrovoľníčka. Aktuálne pôsobí ako psychologička v teréne a v Centre K2 na Pentagone, kde sa sústreďuje predovšetkým na prácu so ženami. V minulosti sa zameriavala na prácu s obeťami násilia. O tému drog a sex-biznisu sa zaujíma už dlhší čas, a teší ju, že môže byť v priamom kontakte s touto komunitou a byť pre klientov nápomocná. Voľný čas rada trávi s dobrou knihou alebo na koncertoch či festivaloch.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky

Lukáš Pulpán, Matúš Németh, Katarína Gábriš, Jakub Gábriš, Ján Kovács, Marián, Andrej, Ondro, Oliver, Andy, Nina, Martin, Martin H., Tereza.