Náš tím

Úvod Kto sme Náš tím

Mgr. Dominika Jašeková

riaditeľka, štatutárna zástupkyňa

 
 

Dominika vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V OZ Odyseus začala pracovať už popri štúdiu ako terénna pracovníčka. Okrem toho nadobudla skúsenosti aj s prácou s rodinami detí s ADHD a s ľuďmi s kognitívnym znevýhodnením. Má skúsenosti aj zo zahraničia, v Taliansku pracovala s ľuďmi s kognitívnymi a duševnými ochoreniami na komunitnej úrovni. Drogová problematika však ostala jej srdcovou záležitosťou a práve Odyseus bol dôvodom jej návratu na Slovensko. Za predsedníčku združenia bola zvolená v roku 2018. Odvtedy tiež zastupuje región strednej Európy v Eurasian Harm Reduction Association. Vo voľnom čase najradšej číta, cestuje a fotografuje.

 

Mgr. Nikoleta Bedušová

koordinátorka programu Sociálna asistencia

Nikoleta sa do tímu dostala už v prvom ročníku na vysokej škole. Prvenstvo jej určite patrí v počte peších služieb v teréne, ktorými už viac ako tri roky trávi stredajšie večery. Momentálne študuje magisterský stupeň v odbore sociálna práca. V OZ Odyseus pôsobí ako koordinátorka programu Sociálna asistencia, navštevuje terén a tiež je súčasťou odborného tímu v Centre K2 - kontakt s komunitou na Pentagone. Ako sociálna asistentka trávi s klientmi a klientkami veľa času, je im oporou pri návšteve ambulancií, podáva im pomocnú ruku pri vybavení dokladov a sprevádza ich na ceste, ktorá pre nich často nie je jednoduchá.

Mgr. Miriama Hrehová

koordinátorka programu Chráň sa sám

 
 

Miriama pracuje v OZ Odyseus od roku 2014 a aktuálne je koordinátorkou najstaršieho programu výmeny injekčných striekačiek v Bratislave. Vyštudovala odbor sociálna práca, a preto tiež dodnes pracuje aj ako sociálna pracovníčka v teréne: "Ako mladá som mala otvorené oči a videla, že aj v mojej blízkosti sa drogy aktívne užívajú. Preto som mala možnosť už počas dospievania vnímať, že komunita ľudí, ktorí užívajú drogy tu je a potrebuje pomoc." Je rada, ak v práci všetko funguje a ak sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc a oporu spokojní.

 

Ing. Michaela Judinyová

finančná, personálna a projektová manažérka

Michaela vyštudovala manažment na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. V OZ Odyseus pôsobí od februára 2014, má na starosti finančnú oblasť všetkých projektov, pripravuje rozpočty a vyúčtovania dotácií. Taktiež k jej náplni práce patrí aj projektový manažment a personalistika. Vo voľnom čase sa venuje najmä svojej rodine, rada číta a veľa cestuje.

Bc. Veronika Štefečková

projektová a finančná asistentka

 
 

Veronika pochádza zo Záhoria. Študovala sociálnu antropológiu a genderové štúdiá na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne. Po štúdiách strávila jeden rok vo Vilniuse ako dobrovoľníčka v rámci Európskej dobrovoľníckej služby v litovskej LGBT* organizácii LGL. V minulosti sa venovala téme sexizmu v reklame a ľudským právam transrodových ľudí. Pre Odyseus písala články do INTOXI o rodovo podmienenom násilí. Od októbra 2018 je novou posilou pre finančnú a personálnu manažérku a na písanie a koordináciu projektov. Ulice Bratislavy brázdi na zelenom bicykli a môžete ju stretnúť na koncertoch po rôznych bratislavských kluboch. Hrá na bicie v rockovej kapele a má rada turistiku a čaj.

 

Mgr. Alexandra Kuracina Havlíčková

sociálna pracovníčka

Saša vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave. V OZ Odyseus pracovala ešte počas štúdia na vysokej škole v rokoch 2009 – 2010 ako terénna sociálna pracovníčka. Po materskej dovolenke sa do Odysea opäť vrátila a v septembri 2017 nastúpila na pozíciu sociálnej pracovníčky do novootvoreného Centra K2 – kontakt s komunitou na Stavbárskej ulici v Pentagone. Jej úlohou je najmä priama práca s klientmi a klientkami - poskytuje sociálne poradenstvo a sprevádzania do rôznych inštitúcií. Voľný čas trávi so svojou rodinou, rada číta, chodí na výlety, objavuje nové veci a má veľmi rada deti.

Sandra Pódová

asistentka programu Červený dáždnik

 
 

Sandra v OZ Odyseus pracuje od roku 2010 ako odborníčka na sex-biznis pre Červený dáždnik a terénna pracovníčka. Má rada zvieratá a neznáša nespravodlivosť. Ako sama hovorí: „Mám bohaté pracovné skúsenosti s prácou s ľuďmi ktorí pracujú v sex-biznise, tie sa pokúsim zúročiť a pomáhať ďalej. Som tu, pretože život každého človeka má význam.“

 

Bc. Valéria Grácz

office asistentka

Valéria do roku 2015 študovala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety odbor misiológia a tropické zdravotníctvo. Po škole si založila živnosť a zaoberala sa starostlivosťou o seniorov. V OZ Odyseus pracuje od roku 2017 ako asistentka programu Chráň sa sám. O činnostiach OZ Odyseus sa zaujímala už počas štúdia a preto sa rozhodla venovať sa podpore tímu ľudí, ktorí sa denno-denne snažia hlavne o skvalitňovanie života ohrozených komunít, ale aj celej spoločnosti.

Mgr. Dominika Betková

šéfredaktorka časopisu INTOXI a terénna pracovníčka

 
 

Dominika vyštudovala sociálnu pedagogiku, bakalársky stupeň na Žilinskej univerzite, magisterský na Masarykovej univerzite v Brne. V OZ Odyseus pôsobila od roku 2012 ako terénna sociálna pracovníčka a asistentka programu Chráň sa sám. V decembri 2012 zároveň prebrala funkciu šéfredaktorky harm reduction časopisu INTOXI. Od roku 2015 je na materskej dovolenke, popri ktorej naďalej zaujíma post šéfredaktorky časopisu INTOXI a terénnej pracovníčky.

 

PhDr. Mária Balážová

Zodpovedná zástupkyňa za vykonávanie opatrení SPOaSK

Mária Balážová začala pracovať v OZ Odyseus ako koordinátorka programu SEX/DROGY v roku 2010. Okrem iného pôsobila aj vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Momentálne pôsobí ako školská psychologička v škole a v OZ Odyseus je zodpovednou osobou za výkon opatrení akreditovaných podľa zákona. Vo voľnom čase sa venuje najmä svojej rodine.

Mgr. Štefan Gula

psychológ centra K2

 
 

Števo vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Do OZ Odyseus nastúpil v októbri 2019 ako psychológ. Pred nástupom do Odysea pracoval a praxoval v Národnom onkologickom ústave či v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Do jeho náplne práce patrí najmä priamy kontakt s klientmi a klientkami v Centre K2 – kontakt s komunitou na Stavbárskej ulici v Pentagone. Miluje prírodu, hudbu a knihy a rád sa stretáva s priateľmi a spoznáva nových ľudí.

 

Mgr. Elena Skalická

Psychologička

Ela začala v OZ Odyseus pracovať v októbri 2018 ako terénna pracovníčka. V tom čase študovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Štúdium úspešne ukončila v júni 2020 a od júla pracuje pre OZ Odyseus na plný úväzok ako psychologička. Zameriava sa najmä na prácu so ženami, no taktiež chodieva na sprevádzania s klientmi a klientkami. Pomáha im pri vybavovaní občianskych preukazov, rodných listov, rovnako s nimi navštevuje zdravotnícke zariadenia a ďalšie inštitúcie. Rada trávi čas s ľuďmi, je veľmi spoločenská a teší ju, keď vie ľuďom nejakým spôsobom pomôcť.

Sandra Ulrichová

terénna pracovníčka

 
 

Vyštudovala som Elektrotechnickú priemyslovku v odbore Obraz a zvuk, v zamestnaní sa venujem terénnym autám. Odmalička som bola vedená k tomu, že si treba pomáhať a to ma priviedlo k myšlienke ísť robiť dobrovolníčku. Chcela som tu byť pre tých, ktorí to potrebujú a zároveň robiť niečo pre spoločnosť. O témy užívania drog a sexbiznisu som sa zaujímala už počas strednej školy a preto bolo OZ Odyseus jasnou voľbou. Vo voľnom čase sa venujem štvorkolkám, rodine a rada čítam knihy.

 

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky

Iveta Chovancová, Lukáš Pulpán, Oriol Camacho, Ivana Hubinská, Jana Jurečková, Matúš Németh, Katarína Gábriš, Jakub Gábriš, Ján Kovács, Marián, Andrej, Ondro, Ondro, Oliver, Erik.