Program Chráň sa sám – pomoc v bratislavských uliciach

Úvod Čo robíme Chráň sa sám


Program Chráň sa sám je jedným z posledných 3 programov na Slovensku, vďaka ktorému majú ľudia, ktorí injekčne užívajú drogy alebo pracujú v pouličnom sexbiznise prístup k harm reduction službám (tzn. služby zamerané na znižovanie rizík a škôd). Náš program vznikol v roku 1997 s cieľom chrániť zdravie a práva ľudí z ohrozených komunít, a zároveň chrániť zdravie spoločnosti. Program výmeny injekčných striekačiek a terénnej sociálnej práce Chráň sa sám je najstarším na Slovensku a dodnes v ňom poskytujeme pomoc priamo v uliciach Bratislavy. Ročne v teréne nakontaktujeme viac ako 500 ľudí, ktorým v záujme ochrany zdravia distribuujeme spravidla viac ako 140 000 sterilných injekčných striekačiek.

 

Program Chráň sa sám je podľa analýzy Inštitútu finančnej politiky vysoko nákladovo efektívny a preukázateľne znižuje riziko šírenia hepatitídy typu C v uliciach Bratislavy. Analýzu nákladov a prínosov programu výmeny injekčných striekačiek OZ Odyseus si celú môžete prečítať tu: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10228

Lokality, kde program Chráň sa sám pôsobí prispôsobujeme výskytu ľudí v núdzi a ich prirodzenému prostrediu, v ktorom sa zdržiavajú.

 

2.9x

Benefity programu
prevyšujú náklady 2,9-krát

140 000+

Počet ročne distribuovaných
sterilných injekčných striekačiek

500+

Počet ročne
nakontaktovaných ľudí

 

V rámci programu Chráň sa sám prebiehajú tieto služby:

Prečo má program Chráň sa sám význam?

  • Programy výmeny injekčných striekačiek preukázateľne znižujú riziko šírenia ochorení a chránia zdravie jednotlivcov, komunít i spoločnosti.
  • Vďaka programom ako je Chráň sa sám sa zvyšuje šanca, že ľudia, ktorí trpia závislosťou nastúpia na liečbu drogových závislostí
  • Terénnou sociálnou prácou a poradenstvom zvyšujeme informovanosť ľudí, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v sexbiznise.
  • Terénni sociálni pracovníci a pracovníčky sú častokrát pre ľudí v núdzi prvý a jediný odborný kontakt v prípade, že sú v náročnej životnej situácii (bez domova, bez dokladov, bez podpory rodiny...).
  • Šetrí verejné financie tým, že znižuje riziko šírenia ochorení - tak šetrí náklady na ich liečbu a zvyšuje kvalitu života ohrozených komunít.