Program Červený dáždnik

Úvod Čo robíme Program Červený dáždnik

Program Červený dáždnik sa podieľa na tom, aby boli ľudia pracujúci v sexbiznise akceptovaní ako súčasť spoločnosti a nedochádzalo k porušovaniu ich práv. Podporujeme svojpomoc ľudí pracujúcich v sexbiznise, ich ochranu pred násilím a prevenciu zdravotných problémov.

Program Červený dáždnik vznikol pôvodne ako Klub Podchod v roku 2003, v ktorom sme prevádzkovali nízkoprahové centrum pre ženy pracujúce v pouličnom sexbiznise na Krížnej a Vajnorskej ulici v Bratislave. Od roku 2010 sa na riadení programu podieľa konzultantka z komunity - žena pracujúca v sexbiznise. Červený dáždnik je dodnes jediným programom na Slovensku, ktorý sa venuje špeciálne ženám pracujúcim v sexbiznise.

 

Pre ženy, ktoré poskytujú sexuálne služby na ulici distribuujeme kondómy a lubrikačné gély, ale stretávame sa s nimi aj za účelom komplexného poradenstva. Obracajú sa na nás v prípadoch, kedy zažili násilie, sú v núdzi a potrebujú sociálnu pomoc, ale aj s problémami v medziľudských vzťahoch či zdravotnými ťažkosťami. Poskytujeme dobrovoľné, dôverné a anonymné testovanie na pohlavne prenosné infekcie či zabezpečujeme kontakt s gynekologickými ambulanciami, psychologickými službami a úradmi práce. Rozprávame sa s nimi o bezpečnejšom sexe a pohlavne prenosných infekciách, realizujeme tiež workshopy o používaní kondómov a lubrikačných géloch. Organizujeme aj sezónnu distribúciu šatstva, bižutérie či hygienických a kozmetických potrieb. Vytvárame tiež príležitosti na spoločné stretnutia, aby si samotné ženy pracujúce v sexbiznise mohli odovzdávať skúsenosti, podporovať sa a participovať na riešeniach problémov, ktoré sa ich dotýkajú.

 
 

Prečo má program Červený dáždnik význam?

  • Podporuje toleranciu a búra predsudky. Poskytovanie sexuálnych služieb výmenou za odmenu, ktoré prebieha medzi dospelými ľuďmi na základe vzájomného súhlasu akceptujeme ako prácu. Program medializáciou problematiky prispieva k prekonávaniu stereotypov, ktoré ľuďom pracujúcim v sexbiznise ubližujú.
  • Zapája samotné ženy pracujúce v sexbiznise do spoločných aktivít aj riadenia programu – sme tak bližšie komunite a podporujeme ženy v sexbiznise k svojpomoci. Prispievame k ich posilneniu ako skupiny a pozitívnym zmenám „zdola“.
  • Podporuje ochranu zdravia, ochranu pred násilím a diskrimináciou na úrovni jednotlivca, komunity aj spoločnosti.