Partneri

Úvod Kto sme Partneri

Za podporu ďakujeme


Povinné zverejňovanie

EXPODOM , máme nový dom! :)

Každý rok sa OZ Odyseus zúčastňuje so stánkom SEX/DROGY na rôznych akciách, festivaloch a párty. Ročne v takomto stane privítame okolo 1 000 ľudí. Stánok je miestom, kde ľudia môžu otvorene hovoriť o tabu témach, akými sex a drogy sú, a tiež o tom, ako predchádzať rizikám, ktoré s užívaním drog a nechráneným sexom súvisia.

Sme radi, že dôležitosť takýchto aktivít a nášho populárneho stánku SEX/DROGY si všimla aj spoločnosť EXPODOM, ktorá sa nám rozhodla darovať rýchlorozkladací stan 3x3 metre. Veríme, že tento stan bude v nasledujúcich rokoch našim bezpečným útočiskom a že v ňom privítame množstvo ľudí, ktorí sa prídu porozprávať s odborným tímom.

Ďakujeme, takéto aktivity zo strany súkromných subjektov sú veľmi dôležité a vítame ich.