Partneri

Úvod Kto sme Partneri

Za podporu ďakujeme


Povinné zverejňovanie

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KU PROJEKTU Housing first a dostupné bývanie pre vylúčené komunity

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KU PROJEKTU Housing first a dostupné bývanie pre vylúčené komunity

13. Jul 2022 Verejné obstarávanie k bytom Viac >

Nadácia pre deti Slovenska podporila projekt OZ Odyseus zameraný na mladých ľudí v ohrození užívaním drog počas pandémie

Nadácia pre deti Slovenska podporila projekt OZ Odyseus zameraný na mladých ľudí v ohrození užívaním drog počas pandémie

8. Apr 2021 Viaceré výskumy z roku 2020 poukazujú na nové riziká, ktoré prebiehajúca celosvetová pandémia priniesla pre mladých ľudí užívajúcich drogy. Uzatvorenie hraníc spôsobilo nedostatok drog, ich zmenenú silu a obsah prímesí, čo zvyšuje riziko predávkovania či iných zdravotných komplikácií. Izolácia a zákaz podujatí síce prispeli k zníženej spoločenskej konzumácii drog, čo ale so sebou nesie obrovské riziko predávkovaní po opätovnom návrate do normálu, keďže sa počas obdobia zníženej konzumácie drog znižuje tolerancia tela k droge. Viac voľného času a nuda prispievajú k zvýšenej chuti vyplniť tento čas experimentovaním s drogami. Užívanie v izolácii je tiež omnoho rizikovejšie. Nemenej dôležité sú aj pocity izolácie a depresie, ktoré mladí ľudia v súvislosti so situáciou pociťujú.

Čím ďalej, tým viac sa v teréne i v centre stretávame s mladými ľuďmi vo veku od 18 do 30 rokov. Ide o ľudí, ktorí pochádzajú zo znevýhodneného prostredia, majú rodinné problémy, skúsenosť s násilím, sú ohrození stratou domova alebo už žijú na ulici. Ide o mladých ľudí, ktorí prvé skúsenosti s drogami majú za sebou. Z viacerých dôvodov mladí ľudia zostávajú skupinou, na ktorú viac doliehajú riziká spojené s užívaním drog - viac podliehajú tlaku rovesníkov, nemajú toľko finančných prostriedkov na zabezpečenie čistého a bezpečného materiálu na užívanie, viac na nich dolieha spoločenská stigmatizácia spojená s užívaním drog a preto zostávajú ukrytí, častejšie užívajú spoločne v uzatvorených skupinách, kde hrozí zdieľanie materiálu na užívanie, nedôverujú inštitúciám, nemajú toľko skúseností a overených informácií atď. Zároveň mladí ľudia nemajú ešte nabalených toľko problémov ako starší užívatelia/ľky drog (dlhy, zdravotné problémy a ď.) a preto je ich resocializácia jednoduchšia.

Zámerom projektu „Pomoc mladým ľuďom v ohrození užívaním drog“ je mladých ľudí ohrozených užívaním drog informovať o rizikách, ktoré vyplývajú z užívania drog, aby im vedeli predchádzať a najlepšie sa im celkom vyhnúť. Aktivity tohto projektu majú prispieť k zvýšeniu bezpečia mladých ľudí, ktorí experimentujú s užívaním drog a žijú sexuálnym životom, a to použitím rôznych metód k vytvoreniu bezpečnejšieho prostredia v tejto špecifickej a často uzatvorenej a skrytej skupine mladých ľudí. V rámci projektu bude tiež zlepšený prístup mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia k materiálu a pomôckam na ochranu zdravia. Aktivity budú zabezpečené profesionálnym tímom s dlhoročnými skúsenosťami v práci s ľuďmi užívajúcimi drogy, súčasťou ktorého sú aj samotní mladí ľudia z komunity.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

KRÍZOVÝ PLÁN PREVENCIE ŠÍRENIA COVID-19 V OZ ODYSEUS, 3.VERZIA

27. Jan 2021 3.verzia Krízového plánu účinná od 1.1.2021. Celý dokument je prístupný na tomto linku: https://docs.google.com/document/d/1TkIfvvt4Eaoq-XvR5m6uf-AN3PNFISH9325Q3HcIqXc/edit?usp=sharing

Krízový plán prevencie šírenia COVID-19 v OZ Odyseus, 2.verzia

25. Sep 2020 2.verzia Krízového plánu účinná od 14.9.2020. Celý dokument je prístupný na tomto linku: https://docs.google.com/document/d/1WmBycBHTDtFvnyJWVDv8DQDAITz1GytZsiSfqAKdiYc/edit?usp=sharing

ĎAKUJEME ZA OCHRANNÝ MATERIÁL

10. Jun 2020 Ďakujeme spoločnosti AbbVie za darovanie ochranných hygienických pomôcok, ktoré nám umožnili poskytovať služby vylúčeným komunitám aj počas šírenia vírusu COVID-19.

Krízový plán prevencie šírenia COVID-19 v OZ Odyseus

4. May 2020 Cieľom tohto dokumentu je informovanosť zamestnancov a zamestnankýň OZ Odyseus, zníženie paniky a stresu a príprava na prípadné zhoršenie sa situácie v súvislosti s vírusom COVID-19. Celé znenie dokumentu je prístupné na tomto linku: https://docs.google.com/document/d/1zyDu4-_G9jbGXbhTbfT3AofTudfFtrxE7XlP3DCd_rQ/edit?usp=sharing

Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom podporila projekt Rozhodovanie na základe informácií

Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom podporila projekt Rozhodovanie na základe informácií

13. Mar 2020 OZ Odyseus v roku 2019 získalo podporu od Nadácie pre deti Slovenska z grantové programu Hodina deťom. Projekt Rozhodovanie na základe informácií je zameraný na prácu s mladými ľuďmi do 3O rokov, ktorí užívajú drogy. Cieľmi projektu je: zamestnať mladého človeka z komunity, zabezpečiť kontinuálne fungovanie harm reduction služieb pre mladých ľudí, ktorí užívajú drogy, získať informácie od mladých ľudí o najčastejších problémových situáciách, vytvoriť info-edukačné materiály pre mladých ľudí. Ďakujeme za podporu. Viac >

EXPODOM , máme nový dom! :)

Každý rok sa OZ Odyseus zúčastňuje so stánkom SEX/DROGY na rôznych akciách, festivaloch a párty. Ročne v takomto stane privítame okolo 1 000 ľudí. Stánok je miestom, kde ľudia môžu otvorene hovoriť o tabu témach, akými sex a drogy sú, a tiež o tom, ako predchádzať rizikám, ktoré s užívaním drog a nechráneným sexom súvisia.

Sme radi, že dôležitosť takýchto aktivít a nášho populárneho stánku SEX/DROGY si všimla aj spoločnosť EXPODOM, ktorá sa nám rozhodla darovať rýchlorozkladací stan 3x3 metre. Veríme, že tento stan bude v nasledujúcich rokoch našim bezpečným útočiskom a že v ňom privítame množstvo ľudí, ktorí sa prídu porozprávať s odborným tímom.

Ďakujeme, takéto aktivity zo strany súkromných subjektov sú veľmi dôležité a vítame ich.