KRÍZOVÝ PLÁN PREVENCIE ŠÍRENIA COVID-19 V OZ ODYSEUS, 5.VERZIA

Úvod Čo robíme Aktuality KRÍZOVÝ PLÁN PREVENCIE ŠÍRENIA COVID-19 V OZ ODYSEUS, 5.VERZIA

 

5. verzia Krízového plánu účinná od 17.1.2022

KRÍZOVÝ PLÁN PREVENCIE ŠÍRENIA COVID-19 V OZ ODYSEUS, 5.VERZIA

Krízový plán prevencie šírenia COVID-19 v OZ Odyseus

Cieľom tohto dokumentu je informovanosť zamestnancov a zamestnankýň OZ Odyseus, zníženie paniky a stresu a príprava na prípadné zhoršenie sa situácie v súvislosti s vírusom COVID-19.

Krízový je členený do nasledovných kapitol:

       1. Všeobecne dodržiavané zásady, ktoré pomáhajú minimalizovať prenos vírusu COVID-19 v kancelárii OZ Odyseus
2.       Priebeh preventívnych opatrení v komunite ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy /alebo pracujúcich v sexbiznise, ktorí sú zároveň často aj ľuďmi bez domova
3.       Priebeh služieb v teréne a v Centre K2 – kontakt s komunitou
4.       Postup v prípade vykazovania príznakov ochorenia u klientov a klientok
5.  Priebeh striedania personálu na službách v teréne a v centre K2


Celé znenie krízového plánu je zverejnené na tomto linku:

https://docs.google.com/document/d/13Zrpu31m_HgMlDJqXaUI0iMxsunEy5iGmKEFKWMYIr8/edit?usp=sharing


9. Feb. 2022