Aj ľudia, ktorí užívajú drogy si prajú mať svoj bezpečný domov

Úvod Čo robíme Aktuality Aj ľudia, ktorí užívajú drogy si prajú mať svoj bezpečný domov

 

Ísť na liečbu nestačí, užívanie drog je komplexný problém a na jeho riešenie potrebujeme ľuďom vytvoriť bezpečný priestor.

Aj ľudia, ktorí užívajú drogy si prajú mať svoj bezpečný domov

OZ Odyseus už od roku 1997 pracuje s ľuďmi, ktorí užívajú drogy a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. Už 24 rokov chráni verejné zdravie a upriamuje pozornosť na neviditeľných, prehliadaných ľudí, ktorí sa v spoločnosti ocitajú na úplnom okraji.

 

“Užívateľov/ky drog alebo ľudí pracujúcich v sexbiznise si všímame viac v negatívnom zmysle, prípadne im svoju pozornosť venujeme krátkodobo pri pozeraní napínavých reportáži z kriminálneho prostredia či odsudzujúco v zmysle “že si zato môžu sami”. Často preto vidíme skôr ľudí porušujúcich zákony ako ľudí, ktorí majú tiež svoje životné príbehy, rodiny a často to najdôležitejšie - obrovskú chuť zmeniť svoj život” hovorí Nikoleta Bedušová, koordinátorka z Občianskeho združenia Odyseus.

 

Keď sme v apríli spúšťali projekt Ubytovanie ako krok k zmene vo vylúčených komunitách, mali sme v sebe veľké odhodlanie sprístupniť ľuďom užívajúcim drogy alebo ľuďom pracujúcim v sexbiznise možnosť úplného či čiastočného platenia nájmu. Napriek tomu, že s klientmi/kami sme už dlhodobo mali spoluprácu, až v tomto momente sme si uvedomili aké náročné je pre týchto ľudí nájsť vhodné bývanie. Stretávali sme sa totiž s odmietavým prístupom, rôznymi stereotypmi či rýchlym odsúdením na základe výzoru. A to nájdenie bývania mal byť len prvý krok z mnoho ďalších.

 

Ak už človek má strechu nad hlavou a nemusí akútne riešiť ulicu a ohrozenia s tým spojené, spustí sa lavína ďalších problémov, ktoré je treba riešiť. Najčastejšie ide o vybavenie základných dokladov, exekúcií a dlhov, registrovanie na úrade práce až po riešenie dlhodobo zanedbaného zdravotného stavu, prípadne iného. Aby sa človek mohol stabilizovať, je treba urobiť veľa krokov až následne môže prísť priestor znížiť užívanie drog, prípadne zvážiť liečbu.

 

Projekt tak vo výsledku napomohol 16 ľuďom či už na ulici alebo v nestabilnom bývaní dostať šancu vystúpiť zo začarovaného kruhu. Okrem hradenia/preplatenia bývania sme napomohli k vybaveniu si osobných dokladov, rôznym sprevádzaniam či už k lekárom alebo na úrady. Intenzívnou individuálnou prácou s odbornými pracovníkmi/čkami sme tak podporili ľudí a bývaním dali šancu posunúť sa vpred. Ak totiž očakávame od týchto ľudí znovu začlenenie sa do spoločnosti, je treba vytvárať aj zo strany spoločnosti príležitosti a nie neprekonateľné bariéry.

 

Za podporu projektu - Ubytovanie ako krok k zmene vo vylúčených komunitách, ďakujeme Hlavnému mestu Bratislava, konkrétne programu Bratislava pre všetkých - Prevencia a ukončovanie bezdomovectva 2021. 
16. Dec. 2021