Novinky

Ponuka práce - Projektový/á koordinátor/ka

-6.4.2018- !AKTUÁLNE! OZ Odyseus rozširuje svoj tím o projektového/ú koordinátora/ku. Pre viac informácií, kliknite TU.

Ponuka práce - Tereňák/čka

-6.4.2018- !AKTUÁLNE! OZ Odyseus hľadá posily do terénu (vhodné aj pre študentov a študentky). Pre viac informácií, kliknite tu.

Ponuka práce - Sociálny pracovník/čka

-6.4.2018- !AKTUÁLNE! OZ Odyseus rozširuje svoj pracovný tím o sociálneho/u pracovníka/čku do centra K2 - kontakt s komunitou. Pre viac informácií, kliknite TU.

Ponuka práce - Asistent/ka sociálnej práce

-6.4.2018- !AKTUÁLNE! OZ Odyseus hľadá do tímu asistenta alebo asistentku sociálnej práce na polovičný úväzok do centra K2 - kontakt s komunitou (ponuka vhodná aj pre študentov/ky magisterského štúdia sociálnej práce). Viac informácií nájdete TU.

Voľné pracovné pozície

 

Koordinátor/ka programu Sociálna asistencia: Hľadáme človeka, ktorý má rád sociálnu prácu a stotožňuje sa s prístupom harm reduction a našimi hodnotami, rád sa vzdeláva a bude pre klientov a klientky tým, na koho sa môžu obrátiť, keď sa ocitnú v ťažkostiach. Dokáže spájať rôzne svety a úspešne budovať vzťahy aj tam, kde by ich ťažko niekto očakával. Chceme, aby aktívne hľadal riešenia každodenných sociálnych a zdravotných problémov ľudí užívajúcich drogy/pracujúcich v sexbiznise a pretavil ich do projektov, ktoré bude koordinovať.Deadline na prihlásenie: 28.9.2017. Viac info nájdeš TU.

 

Asistent/ka sociálnej práce: Hľadáme šikovného človeka na polovičný úväzok, ktorý sa nebojí výziev, chce sa učiť a túži byť pri kreovaní nových aktivít, ktoré sa budú vykonávať v novootvorenom Centre K2 - kontakt s komunitou na sídlisku na Stavbárskej ulici, známej ako bytový komplex Pentagon. Viac info TU.

 

Ponuka práce: psychológ/ička

-6.4.2018- !AKTUÁLNE! OZ Odyseus hľadá psychológa/psychologičku na prácu v Centre K2 - kontakt s komunitou. Viac informácií nájdete TU.

Zverejnenie zmluvy

Dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 17.7.2017 nadobudla platnosť Zmluva o poskytnutí NFP č. I312041F13601 uzatvorená medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v zastúpení IA MPSVR SR a Občianskym združením Odyseus, Haanova10, 852 23  Bratislava, ktorej predmetom sú zmluvne podmienky definované pre realizáciu projektu s názvom „Rozvoj opatrení so zameraním na drogové a iné závislosti v Bratislave“.

Zmluva o poskytnutí NFP, vrátané jej príloh, je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv v súlade s Čl. III zákona č. 546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony.

 Za podporu ďakujeme!

Ďakujeme Maltézsky rád

Ďakujeme Maltézsky rád!

Aj tento rok môžu naši klienti a klientky piť Maltézsky čaj na službách, ktorý v týchto chladných mesiacoch zohreje ruky a poteší všetkých, čo na naše služby chodia z rôznych dôvodov. Aj takéto malé veci môžu klientom a klientkám pomôcť, lebo nie každý z nás má prístup k potrebám, ktoré sú pre iných normálnou súčasťou dňa alebo života.

 

Realizujeme Projekt Človek z komunity pomáha

OZ Odyseus realizuje od júla 2017 projekt Človek z komunity pomáha, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom (www.hodinadetom.sk). Projekt Človek z komunity pomáha má sprístupniť služby výmeny injekčných striekačiek, poradenstva a pomoci do komunít mladých ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a z rôznych dôvodov nevyhľadávajú služby OZ Odyseus alebo iných pomáhajúcich organizácií.

   

Monday the 21st. Copyright © 2012 OZ Odyseus