Časopis INTOXI

Vytlačiť

Časopis INTOXI vydáva OZ Odyseus od júna 2002. INTOXI je časopis určený ľuďom, injekčne užívajúcim drogy a/alebo pracujúcim v sex-biznise, ktorým je zadarmo distribuovaný počas terénnej sociálnej práce.

Počas doby, kým sme nezačali vydávať časopis INTOXI sme cítili od klientov deficit:

  • po emočne neskreslených informáciách,
  • po témach, ktoré súvisia so životným štýlom klientov a klientiek,
  • po pravidelnom informovaní prostredníctvom písaného textu,
  • po priestore, kde možno vyjadriť svoj názor.

Časopis sa snaží byť šitý na mieru svojim čitateľom/kám a tak sa tematicky venuje oblastiam bezpečnejšieho užívania drog, zásadam bezpečnejšieho sexu a sex-biznisu. Od svojich prvých dní v uliciach sa teší obľube svojich čitateľov/liek a my sa tešíme tiež.

Ciele projektu časopis INTOXI sú:

  1. Informovať o rizikách spôsobených s užívaním drog a o možnostiach ako týmto rizikám predchádzať;
  2. Informovať o rizikách spôsobených s prácou v sex-biznise a o možnostiach ako týmto rizikám predchádzať;
  3. Informovať a zrozumiteľne vysvetľovať spoločenské diane a legislatívne zmeny na Slovensku (napr.: vysvetlenie novelizácie zákonov, reforiem a i.);
  4. Informovať o službách a podmienkach pomáhajúcich inštitúcií, zariadení a organizácií na Slovensku a vo svete;
  5. Vytvoriť priestor na sebarealizáciu, vyjadrenia názorov členov a členiek cieľových skupín;
  6. Podporovať informovanie sa členov/niek cieľových skupín o témach, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú.

Časopis vydávame raz mesačne, má 20 strán. Prispievajú do neho klienti/tky OZ Odyseus, externí/é prispievatelia/lky, ktorí/é sa venujú problematike užívania drog, verejného zdravia a terénni/e sociálni/e pracovníci/čky - študenti/tky a/alebo absolventi/tky VŠ, najčastejšie humanitného zamerania (sociálna práca, vychovávateľstvo, pedagogika a i.).  Náklad časopisu je cca 200 ks mesačne. V časopise vznikli pravidelné rubriky o témach, ktoré už boli spomínané a takisto sa pravidelne snažíme prinášať aj ankety priamo z "terénu", teda od tých, ktorých sa to týka. Bezprostredne.

Bližšie info na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Registračné číslo MK SR:  EV 2632/08

Sunday the 23rd. Copyright © 2012 OZ Odyseus