Stanovy OZ Odyseus

Vytlačiť

Občianske združenie Odyseus prijalo prvé stanovy pri svojom vzniku - v decembri 1997. Kedže sa však postupom času rozširovali aktivity ako aj cieľové skupiny pre/s ktorými projekty realizujeme; terminologický slovník sa nielen rozšíril, ale aj zmenil, vznikla potreba nových, aktuálnejších stanov. A tak sme v roku 2015 prijali na Valnom zhromaždení nové znenie stanov, ktoré si v kompletnom znení pozrite priamo tu.

Sunday the 23rd. Copyright © 2012 OZ Odyseus