Financovanie v roku 2014

Vytlačiť

V roku 2014 nás podporili: 

Bratislavský samosprávny kraj: podpora terénnej sociálnej práce prostredníctvom projektu „Vylúčené komunity v centre záujmu“ v celkovej hodnote 30 000,- €

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: podpora vo výške 7 249,88 € *

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: podpora projektu „ Prevencia a znižovanie rizík a škôd u zraniteľných skupín“ vo výške 10 000,- €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: podpora časopisu INTOXI vo výške 4 000,- €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: podpora vo výške 12 000,- €

MČ Bratislava – Petržalka: podpora vo výške 3 000,- €

MČ Bratislava - Ružinov: podpora aktivít program „Bezpečnosť a  prevencia na prvom mieste“ vo výške 600,- €

Hlavné mesto SR – Magistrát: podpora projektu „Spolu to dokážeme“ vo výške 5 000,- €

Nadácia Pontis: podpora vo výške 5 000,- €

Nadácia Orange: podpora projektu „Vianoce na ulici“ v hodnote 300,- €

Maxima Brooker: podpora v hodnote 500,- €

Vedomostný kvíz Odyseus: vo výške 2 049,47 € *

Program Aktívne občianstvo a inklúzia, podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien. Program podporil projekt TABU TÉMY OTVORENE programu SEX/DROGY vo výške 17 437,28 €*

Slovensko – český ženský fond: podpora v hodnote 2 000,-€ *

SWAN: podpora v hodnote 649,21 €

Reckitt Benckiser: podpora vo výške 486,36 € *

GILEAD Sciences s.r.o.: podpora v hodnote 2 973,20 € * (celková suma podpory  8 199,60 €)

Individuálni a  firemní darcovia: vo výške 625,10 €

2%: vo výške : 4 146,12 €

ĎAKUJEME!

* cezročný projekt, uvádzame čiastku čerpanú v daný rok.

 

Sunday the 23rd. Copyright © 2012 OZ Odyseus