Program Chráň sa sám

Vytlačiť

Program Chráň sa sám je najstarším programom terénnej sociálnej práce, ktorý funguje od roku 1998. Ročne nakontaktujeme viac ako 1000 klientov/tok a vyzbierame viac ako 100 000 injekčných striekačiek

Každé investované euro do programu Chráň sa sám sa podľa Inštitútu finančnej politiky

vráti štátu v hodnote takmer troch eur.

Cieľová skupina

 • ľudia, ktorí užívajú drogy injekčne
 • ľudia pracujúci v pouličnom sex-biznise

Aktivity programu Chráň sa sám

Terénna sociálna práca v uliciach Bratislavy

Program Chráň sa sám pracuje priamo na ulici tam, kde sa nachádzajú jeho klienti a klientky a kde sú potrebné jeho služby. Často ide o okrajové časti mesta alebo vybrané lokality mestských častí.

Služby, ktoré poskytujeme:

 • výmena a distribúcia injekčných striekačiek
 • distribúcia zdravotníckeho materiálu a kondómov
 • distribúcia info-edukačných materiálov a časopisu INTOXI
 • poradenstvo a konzultácie napr. o drogách, drogovej závislosti, HIV a iných pohlavne a krvou prenosných ochoreniach, bezpečnejšom sexe či sociálno-právnych témach
 • krízová intervencia (násilie, znásilnenie, predávkovanie)
 • zvyšovanie informovanosti o rôznych témach (drogy, sex, sociálne a právne problémy, infekčné choroby)
 • psychologická podpora
 • distribúcia tekutín
 • testovanie na infekčné choroby
 • mapovanie drogovej scény

Prečo je program Chráň sa sám dôležitý?

 • predstavuje často prvý kontakt so skrytou skupinou obyvateľstva a umožňuje tak  zmiernenie negatívnych dopadov sociálneho vylúčenia
 • zvyšovaním informovanosti umožňujeme ohrozeným komunitám dostať sa z ťažkých životných situácii
 • pomáhame znižovať riziká injekčného užívania drog (predávkovanie, infekčné choroby, zdravotné komplikácie)
 • pomáhame znižovať riziká práce v pouličnom sex-biznise (násilie, infekčné choroby, diskriminácia)

Program „Chráň sa sám“ chráni nielen individuálne zdravie klientov a klientiek ale chráni aj verejné zdravie (systematicky riešime problém pohodených injekčných striekačiek a prevenciu v rámci cieľových skupín).

 


„Rozhovor s tebou mi veľmi pomohol. Dávno som si tak dobre nepokecal o problémoch, ktoré sa nedajú  rozoberať s hocikým.“ (klient, 31 rokov)

 

Dôležité informácie:

Čo robiť s pohodenou striekačkou

Sunday the 23rd. Copyright © 2012 OZ Odyseus