KONTAKTY

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia Telefónne číslo
OZ Odyseus 02 / 524 943 44
Mgr. Dominika Jašeková Štatutárna zástupkyňa OZ Odyseus 0903 786 706
Mgr. Martin Miček Garant SPOaSK
Mgr. Miriama Hrehová Koordinátorka programu Chráň sa sám 0948 619 022
Bc. Nikoleta Bedušová Koordinátorka programu Sociálna asistencia 0904 655 146
Mgr. Dominika Betková Šéfredaktorka časopisu INTOXI
Alexandra Pódová Odborníčka na sexbiznis
Ing. Michaela Judinyová Finančná a personálna manažérka, projektová manažérka Centra K2 - kontakt s komunitou 0903 786 708
Sunday the 23rd. Copyright © 2012 OZ Odyseus